Przygotowanie zmarłego
W ostatnią drogę zapewniamy zmarłemu godny wygląd, ubiór, makijaż. Przygotowujemy także zmarłego do dalekich transportów zagranicznych.